ZKO BEDEA Kroměříž ve spolupráci s ČKNO pořádají:

Otevřené mistrovství mládeže a juniorů s německými ovčáky ve sportovní kynologii v kategoriích: IPO VO, ZVV1, IPO1 a IPO2


                        Kategorie:                          IPO VO, ZVV1, IPO1, IPO2

Rozhodčí

A - Jiří Barát

B + C - MVDr. Jana Glisníková

Figurant

David Polzer 

Organizační výbor

Ředitel mistrovství     Jan Růžička

Technický vedoucí     Vít Glisník

Sekretariát                  Božena Růžičková

Program

Pátek 2.11.2018

Trénink možný po celý den
17.00 - 19.00  Prezentace, veterinární přejímka
Nutno nahlásit háravé feny!
18.00 - 19.00 Večeře

Sobota 3.11.2018 - zahajovací den

07.00 - 08.20    Snídaně, trénink, prezentace závodníků, 
                           veterinární přejímka - nutno nahlásit háravé feny! 
08.30                 Zahájení a losování startovních čísel
09.00 - 16.00     Provádění disciplín ( stopy, poslušnosti )

12.00 - 13.00      Oběd
18.00                  Večeře
20.00                 Společenské posezení

Neděle  4.11.2018

08.30 - 12.30     Provádění disciplín ( obrany ) 
12.00 - 13.00      Oběd

13.30                  Vyhlášení výsledků

Soutěžní kategorie:

Pořadí posuzování jednotlivých kategorii stanoví po dohodě s pořadatelem hlavní rozhodčí.

Kategorie do 15 ti let:     IPO-VO - v celém rozsahu zkoušky

Kategorie do 18 ti let:     ZVV1 - v celém rozsahu zkoušky

                                IPO1 - v celém rozsahu zkoušky

Kategorie do 21 let:        IPO2 - v celém rozsahu zkoušky

Maximální počet je stanoven na 30 závodníků, z toho je 5 míst rezervováno pro zahraniční účastníky.

Každá kategorie bude otevřena v případě startu min. 3 závodníků.

Zúčastnit se mohou:

 • Děti, mládež a junioři, kteří v roce 2018 dosáhnou 21 let s německými ovčáky s průkazem i bez průkazu původu
 • Psi bez průkazu původu musí být v typu německého ovčáka, psi kohoutkové výšky 60-65 cm, feny 55-60 cm
 • Jedincům, kteří splní podmínky zapsání zkoušky, bude tato zkouška zapsána. Pokud již mají vyšší stupeň zkoušky, mohou se také zúčastnit, ale zkouška nižší jim zapsána nebude.
 • Při vyšším počtu přihlášených, budou upřednostněni účastníci se psy s průkazem původu

Klíč k přijetí závodníků je stanoven v tomto pořadí, kdo:

 • doloží výsledek úspěšně splněné zkoušky z výběrových soutěží mládeže nebo Mistrovství mládeže ČKS nebo MSKS
 • doloží úspěšné splnění zkoušky alespoň IPO-VO, ZVV1, IPO1 ("Potvrzení o vykonané zkoušce")
 • přihlásí se psem bez doložení výkonnosti uvedené v odstavci č. 1 a 2 (v případě menšího počtu přihlášených)
 • datum přijetí přihlášky

Ceny:

Tři nejlépe umístění soutěžící v každé kategorii obdrží poháry. Každý závodník obdrží pamětní upomínku.

Absolutní vítěz obdrží "Pohár prezidenta ČKNO", ten bude náležet závodníkovi s nejvyšším počtem dosažených bodů. (Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší obrana, poslušnost, los).

V každé kategorii bude vyhodnocena nejlepší stopa, poslušnost a obrana, a to pouze v případě splnění limitu a počtu min. 3 závodníků v kategorii. (Při rovnosti bodů rozhoduje los).

Důležité informace:

Startovné: bez poplatku

Ubytování: závodníci budou ubytováni zdarma, ostatní s poplatkem

Přihlášky zasílejte výhradně na e-mail:    vit@glisnik.com

Stravování: závodníci mají stravu poskytnutou zdarma, pro ostatní je zajištěno s poplatkem

Uzávěrka přihlášek je 15. října 2018.

Podmínky účasti:

 • Výstroj psa musí odpovídat Zkušebnímu řádu a rozsahu soutěže.
 • Účastník závodu je povinen dodržovat podmínky stanovené pořadatelem. Za škody způsobené nezvládnutím psa či nedodržení pokynů pořadatele zodpovídá sám účastník.
 • Háravé feny se mohou závodu zúčastnit, pokud to psovod nahlásí předem a pokud se podrobí stanoveným podmínkám.
 • Závodu se mohou zúčastnit psovodi, kteří jsou členy ČKNO, ČKS nebo MSKS a členové organizací začleněných do ČMKU. Zahraniční závodníci musí být začleněni v některé z organizací FCI.
 • Každý účastník musí při prezentaci předložit očkovací průkaz s platným povinným očkováním a platný průkaz o členství v ČKNO nebo ČKS, MSKS. Zahraniční účastníci členský průkaz své organizace.
 • Upozornění: Od 1. 3. 2004 platí novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění Zákona č.77/2004 Sb.
 • Z účasti bez náhrady budou vyloučeni psovodi při nesportovním chování.

Protesty:

Protest lze podat u ředitele závodu písemně do 30ti minut po výkonu disciplíny při složení kauce 200,- Kč. V případě zamítnutí protestu propadá tato částka ve prospěch pořadatele.